Tijdens de eindejaarsperiode is onze toonzaal gesloten van 25 december t.e.m. 2 januari.

Logo ACK - Beter Wonen

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 29 april 2021

ACK Keukens verzamelt gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De via cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van ACK Keukens of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten of ons contacteert via de website, vragen we jou een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. Die gegevens worden enkel gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ACK Keukens of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou dan naar een aantal persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ACK Keukens of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacybeleid, uitgezonderd we hiervoor van jou vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
  • Wanneer ACK Keukens daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval: het ondersteunen van marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt ACK Keukens persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten of diensten in behandeling te nemen
Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft ACK Keukens in ieder geval jouw e-mailadres nodig. Alle informatie die ACK Keukens in deze precontractuele fase van jou ontvangt, gebruikt ACK Keukens alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt.

Om de beste service aan te bieden
ACK Keukens gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
In heel wat gevallen is ACK Keukens wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden
ACK Keukens kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden, zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die ACK Keukens uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten en diensten van ACK Keukens te evalueren en deze aan te passen.

Derden

Alle informatie en persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie en jouw persoonlijke data intern binnen onze organisatie worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens, jouw persoonlijke data en jouw privacy te respecteren.

Keuzes persoonlijke data

Inzien/Aanpassen/Verwijderen
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen, of verwijderen van al je persoonlijke data die op het ogenblik van je aanvraag door ons zijn opgeslagen. Dat kan eenvoudig via e-mail aan info@ackkeukens.be of schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel: ACK Keukens – Vandendriesschestraat 6, 9620 Zottegem, met vermelding ‘persoonlijke data’.

Je hebt tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, jouw persoonsgegevens te laten schrappen indien en in zoverre:

  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
  • Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  • Je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door ACK Keukens;
  • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • De persoonsgegevens moeten worden geschrapt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ACK Keukens rust.

ACK Keukens zal je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal ACK Keukens eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Bezwaar indienen
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van ACK Keukens. Indien door jou bezwaar gemaakt wordt, staakt ACK Keukens de verwerking van die persoonsgegevens tenzij ACK Keukens dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Gegevensoverdracht
Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door jouzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heb je als betrokkene het recht om deze gegevens van ACK Keukens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om ACK Keukens te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als je wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven en geen nieuwsbrieven van ACK Keukens meer te ontvangen. Al jouw persoonlijke data die in functie van het ontvangen van onze nieuwsbrief door ons zijn opgeslagen, worden bij dit uitschrijven automatisch verwijderd.

Veiligheid

Als wij jouw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde gevoelige informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met uitzondering van het IP-adres zal er in geen enkel geval persoonlijke informatie worden doorgestuurd naar Google.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van ACK Keukens. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kan je contact opnemen met ACK Keukens. We staan je graag te woord.

 

Vertel ons je plannen!

Geen idee waar te beginnen? Of ben je net helemaal voorbereid? We helpen je hoe dan ook graag op weg.

ACK - vertel ons je plannen

Laat je inspireren

Vul onderstaand formulier in en download ons lookbook (PDF).

Door dit formulier te verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid.